BSM detective diensten

Alimentatie fraude

Alimentatie fraude

U vermoedt dat uw ex partner een langdurige relatie is aangegaan maar er wordt nog alimentatie geclaimed? Door middel van alimentatieonderzoek kunnen wij vaststellen uw ex partner zodanig met een ander samenleeft als waren zij gehuwd. Op grond van het bepaalde in artikel 1:160 BW komt de alimentatieplicht in zo’n geval van rechtswege te vervallen. Een recent onderzoek resulteerde in het besluit van de rechtbank tot een omgekeerde bewijslast, waarbij de ex partner moest bewijzen dat deze niet samenwoonde. Ook hebben onze onderzoeken geleid in het terugbetalen van ten onrechte ontvangen partner-alimentatie. 

Er zijn ook andere vormen van alimentatie fraude, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe bron van inkomsten voor de ex partner wordt verzwegen of bijvoorbeeld het niet nakomen van alimentatieplicht. In dit soort gevallen kan een onderzoek door BSM Detectives diensten uit Amsterdam uitkomst bieden. 

De rechter beoordeelt het onderzoeksrapport waarin BSM BV de feiten vastlegt. In de meeste gevallen beëindigt de rechter de alimentatieplicht wanneer de samenleving aan het licht is gebracht. Wij hebben goede ervaringen in het samenwerken met advocaten bij dit soort zaken. U wint een zaak met feiten, niet alleen met een goede advocaat. Een goede samenwerking tussen ons onderzoeksbureau en uw advocaat is daarbij van belang. 

Kinderen bij een echtscheiding

Bij veel scheidingen zijn kinderen betrokken. Soms spelen mensen zaken uit over de hoofden van de kinderen, soms worden de kinderen verborgen gehouden of zelfs ontvoerd. Ook in dit soort gevallen kunnen wij de rechtmatige ouder(s) hulp bieden door onderzoek te doen naar de situatie, woon en verblijfplaats van de kinderen. 

Een detective onderzoek naar alimentatie fraude kan uw advocaten kosten beperken en daarnaast ook aanzienlijk de uitbetaling van partner-alimentatie besparen als aangetoond kan worden dat het bedrag te hoog is onterecht ontvangen wordt. 

Een duidelijke informatiepagina die u ook nog kunt raadplegen naast onze website is:

https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Alimentatie

Wilt u meer weten over onze werkwijze bij alimentatie fraude? Ga dan naar onze pagina met informatie hoe u een alimentatie onderzoek kunt starten. Wilt u meer weten over ons detectivebureau? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak of voor een intake gesprek.