BSM detective diensten

Cybercrime onderzoek

Cybercrime

BSM kan voor u veel betekenen op het gebied van cybercrime. Regelmatig sporen wij de persoon (of meerdere personen) op die achter de digitale misdrijven zitten en hiermee andere duperen.

Misdrijf klinkt mogelijk in uw situatie te zwaar. Maar het opzettelijk beschuldigen van een ander en daarbij leugens verkondigen wordt ‘laster’ genoemd. In het wetboek van strafrecht wordt ook laster als misdrijf genoemd. Van laster is sprake als er valse beschuldigingen worden geuit. Belediging, smaad en laster zijn geregeld in het Wetboek van Strafrecht in de artikelen 261- 271. Laster kan worden bestraft met een celstraf van maximaal twee jaar.

Wat is Cybercrime?

Bij cybercrime, ook wel high-tech crime genoemd is er sprake van ‘misdrijven’ waar computer(systemen) bij gebruik worden. Deze acties zijn soms gericht tegen personen, tegen bedrijven of met als doel om eigendommen van anderen te bemachtigen. 

Helaas komt cybercrime steeds vaker voor. Omdat het lastig te achterhalen is van welke plek (en dus door welke persoon) de actie gestart is, is het bij deze vorm van recherche onderzoek complexer de dader aan te wijzen. 

BSM heeft gespecialiseerde tools en systemen om de herkomst van en de wijze waarop de cybercrime is uitgevoerd te kunnen onderzoeken en te achterhalen. 
Afhankelijk van de wijze waarop, hoe lang geleden de cybercrime plaatsvond, de providers die mogelijk mee kunnen werken bij het onderzoek, de middelen die gebruikt zijn en de bewijzen die bewaard zijn, kunnen we u effectief helpen met het onderzoek. 

Zodra wij voldoende gegevens hebben ontvangen, kunnen we een kosteloos vooronderzoek starten. Hierna kunnen we u vertellen hoe we u verder kunnen helpen en wat het onderzoek zal gaan kosten. 

Wordt u bedreigt of opgelicht via het internet?
BSM kan u hier bij helpen en adviseren!