BSM detective diensten

Observatie

Observatie

Een observatie wordt meestal als onderdeel van een onderzoek uitgevoerd. Hiermee kan bijvoorbeeld de feitelijke situatie op beeld worden vastgelegd. Mogelijk kan een observatie bewijzen opleveren welke in een rechtsgeldig rapport tijdens een rechtszaak uw situatie of mening kracht kan bijzetten. 

BSM heeft de modernste technieken in huis om beelden vast te leggen. 

Wanneer voert een recherchebureau observaties uit? 
Helaas komt het regelmatig voor dat een van de ouders niet te horen krijgt waar zijn/ haar kind verblijft, in dit soort situaties kunnen we mogelijk een observatie cyclus plannen. De verblijfplaats zal dan in verband met de privacy wetgeving doorgegeven worden aan de advocaat. 

Ook wanneer u vermoedens heeft of heeft gehoord dat uw ex partner samenwoont met een nieuwe partner en u verwacht de betaalde partneralimentatie te kunnen stopzetten kunnen observaties zinvol zijn. Vooral als de ex partner de nieuwe samenleving probeert geheim te houden, worden observaties nog al eens ingezet om de waarheid aan het ligt te brengen. 

Een observatie is dus een middel om feiten te verzamelen en dient dus meestal als ondersteuning van een onderzoek aangaande een persoon. Wij zijn hierbij aan strenge regels gebonden en respecteren de privacy gedragscode. Hierin staat onder andere dat de persoon naar wie een onderzoek wordt gedaan ingelicht wordt over het onderzoek naar hem of haar? 

Wilt u weten hoe wij te werk gaan? Ga dan naar de pagina over werkwijze . Wilt u meer weten over ons detectivebureau? Neem dan contact met ons opnemen voor meer informatie.