BSM detective diensten

Verhaalsonderzoek

Verhaals onderzoek

Onze detectives voeren regelmatig verhaalsonderzoeken uit voor particulieren. Wij stellen bezittingen van een bedrijf of persoon vast, waardoor er inzicht verkregen kan worden in de beslagleggingsmogelijkheden. U voorkomt hiermee dat u onnodig juridische kosten maakt als u bijvoorbeeld een openstaande vordering heeft. Uw besluit over het starten van een civiel rechtelijke procedure is met ons onderzoek gebaseerd op aanwezige bezittingen. Verhaal halen moet immers wel zinvol zijn!
Maar ook als u al een ‘titel’ heeft, vindt BSM verhaals- en beslagmogelijkheden, zoals panden, bedrijven, boten maar ook buitenlandse bezittingen.

Wanneer is een verhaalsonderzoek zinvol? 
• Bij extreme spoed, in geval van verdenking van doorsluizen van aanwezige bezittingen;
• Bij het terugvorderen van hoge bedragen; 
• In complexe situaties met in het buitenland aanwezige personen of goederen; 
• In complexe situaties waarbij goederen en gelden bewust ‘verstopt’ zijn;

Ook als u al door de rechter in uw gelijk gesteld bent en uw deurwaarder geeft aan dat er ‘niets te halen’ valt, kan een verhaalsonderzoek zinvol zijn. Als erkend detectivebureau, gespecialiseerd in digital forensics, gaan wij namelijk veel verder dan deurwaarders in onze verhaalsonderzoeken.

Vormen van beslag

In civielrechtelijke zaken is sprake van conservatoir beslag als voorafgaand of tijdens een proces zolang er nog geen uitspraak van de rechter is, aan de rechter wordt verzocht om een voorlopig beslag te mogen laten leggen op vermogensbestanddelen van de gedaagde partij. De reden van het beslag is om te voorkomen dat het geld waar de eiser recht op meent te hebben, wordt uitgegeven of verduisterd door de andere partij. Feitelijk worden de vermogensbestandsdelen waar beslag op wordt gelegd ‘geconserveerd’ oftewel bewaard totdat de rechter het vonnis uitspreekt; vandaar dat wordt gesproken over conservatoir beslag.

Het executoriaal beslag kan volgen op het conservatoir beslag, door het verkrijgen van een toewijzend vonnis van de rechter. De eisende partij heeft dan een ‘titel’. Voldoet de gedaagde partij vervolgens niet aan de uitvoer van het vonnis, dan kan via een deurwaarder worden overgegaan tot het leggen van executoriaal beslag; het executeren van het vonnis.

Strafrechtelijk heeft een verzoek tot beslaglegging aan de rechter tot doel het behouden van bewijsmateriaal voor de strafrechtelijke procedure. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het in beslagnemen van een computer in een cybercrime zaak. Ook hier zal de deurwaarder in opdracht van de eisende partij overgaan tot beslaglegging.

Wanneer tot beslaglegging overgaan?

De kosten van beslaglegging zijn voor rekening van de eiser. Afhankelijk van de complexiteit van de beslaglegging kunt u rekenen op tussen €700 en €2.000 aan griffiekosten, deurwaarderskosten en procureurskosten.

Daarom adviseren wij onze klanten de volgende procedures te volgen, maar uiteindelijk moet u zelf natuurlijk de keuze maken, want iedere situatie is anders:

1. Vorderingen tot circa €1.000 => Aangifte doen bij de politie als dit van toepassing is. Mogelijk doet de polite onderzoek en kunt u zich met uw vordering in het stafproces vervoegen. U hoeft dan geen geld uit te geven voor onderzoek.

U geeft uw vordering uit handen; afschrijven van niet-inbare vorderingen is in de meeste gevallen gunstiger dan de kosten verbonden aan het volgen van een juridische procedure

Bij grotere vorderingen adviseren wij meestal om een verhaalsonderzoek te laten uitvoeren.  Toont het onderzoek voldoende verhaalsmogelijkheden aan, dan schakelen wij samen met u een advocaat in en start u een juridische procedure. De advocaat regelt het verzoek voor conservatoire beslaglegging. Bent u vervolgens door de rechter in uw gelijk gesteld, dan stuurt u het vonnis naar de gedaagde om binnen 7 dagen tot uitvoer van het vonnis over te gaan. Weigert de gedaagde, dan schakelt u een deurwaarder in om tot executoriaal beslag over te gaan.

Het voordeel van deze procedure is dat u vooraf meer zekerheid heeft dat u de vordering kunt verhalen in geval u door de rechter in uw gelijk wordt gesteld.

Rolverdeling deurwaarder en onderzoeksbureau bij beslaglegging

De deurwaarder geeft uitvoering aan de beslaglegging. De deurwaarder kijkt naar beslagleggingsmogelijkheden, maar minder diepgaand dan een detectivebureau waarbij onderzoek tot het primaire bedrijfsproces behoort.

Daarbij komt, dat deurwaarders binnen het beslagleggingsproces vaak de mogelijkheden gaan onderzoeken nádat de rechter het vonnis heeft uitgesproken. In dergelijke situaties bestaat dus het gevaar dat er niets te halen valt. De gedupeerde heeft dan een oninbare vordering en daarbij tevens onnodige juridische- en deurwaarderskosten gemaakt.

Kosten verhaalsonderzoek

De kosten van een verhaalsonderzoek zijn volledig afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek en de beschikbare informatie. Wij voeren altijd eerst geheel kosteloos een oriënterend vooronderzoek uit, op basis van de door u aangeleverde informatie. Vanuit een vooronderzoek geven wij u gericht een slagingskans van het onderzoek en een prijsopgave.

U bent meestal veel goedkoper uit door eerst te laten onderzoeken of er beslagleggingsmogelijkheden zijn, in plaats van de juridische kosten die u kwijt bent als na de rechtsgang blijkt dat er geen beslagleggingsmogelijkheden zijn.


Neem contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.