Detectivebureau voor de juiste verzameling van feiten

Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)20 8203693

Kingsfordweg 151 Amsterdam

020-8203693

Detectivebureau voor de juiste verzameling van feiten

CYBErcrime onderzoek en preventie door BSM

Onderzoek bij cybercrime

Cybercrime, oftewel computercriminaliteit, is een vorm van misdaad met computers als middel en als doelwit. Voor het plegen van cybercriminaliteit gebruiken criminelen vaak speciale apparatuur en software. Cybercrime is de snelst groeiende vorm van criminaliteit en zorgt jaarlijks voor veel schade bij bedrijven.
De toenemende afhankelijkheid van bedrijven en organisaties voor het gebruik van ICT voor de bedrijfsvoering heeft veel nieuwe mogelijkheden voor fraude gecreëerd. De daders laten gelukkig voor ons vaak ongewild digitale sporen achter, waardoor hun identiteit en de toedracht regelmatig kunnen worden achterhaald.
Wanneer een bedrijf slachtoffer is geworden van cybercrime kan BSM digitaal forensisch onderzoek verrichten. BSM legt voor zijn klanten alle handelingen vast op een werkstation, pc of server en kan het netwerk- en e-mailverkeer monitoren.

Onze digitale rechercheurs zijn dagelijks bezig met ICT- en webforensics. Zij proberen dan op de juridisch juiste wijze digitale sporen in ICT-systemen en op internet te vinden, vast te leggen en te rapporteren. De verkregen informatie kan daarbij worden gebruikt om andere hacks van dezelfde soort te voorkomen, bij het bedrijf zelf, en bij anderen.
Heeft u een bedrijf en bent u geïnteresseerd in de diensten van BSM? Kijk op onze website voor bedrijven voor meer informatie: https://bedrijfsrecherche.bsm.nl/

Bent u een particulier en wilt u gebruik maken van onze diensten? In sommige gevallen kunnen wij voor u aan de slag. Neem contact op om informatie te krijgen over de mogelijkheden. 

  • BSM kan u van dienst zijn in de volgende gevallen:
    Computer forensics. Vermoed u dat er cybercrime is gepleegd, of heeft u hiervoor bewijs nodig? BSM onderzoekt digitale apparaten en sporen en kan deze rechtsgeldig vastleggen.
  • Identiteitsfraude. Heeft u schade van criminelen doordat zij een valse identiteit hebben aangenomen? BSM weet wat u moet doen om meer schade te voorkomen en kan soms zelfs de daders achterhalen.
  • Webforensics. Iedereen laat tegenwoordig sporen achter via het internet. BSM kan deze sporen vinden en vastleggen. BSM gebruikt geavanceerde tools om de informatie te vinden die u nodig heeft.
  • Hulp bij cybercrime. Bent u slachtoffer geworden van cybercrime en heeft u hierbij hulp nodig? Schakel zo snel mogelijk een expert van BSM in om sporen veilig te stellen en feiten vast te leggen.
  • Nepwebwinkel. Is uw website nagemaakt door criminelen of heeft u geld betaald aan een nepwebsite? BSM weet wat u het beste kunt doen.
    BSM heeft een vergunning (POB 1104) van het Ministerie van Justitie voor het doen van onderzoeken. Alle medewerkers van BSM zijn gescreend door de politie en zijn gebonden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht. De rapportages van BSM worden in de rechtszaal als wettig bewijsmateriaal geaccepteerd.

Wetten Computercriminaliteit

De belangrijkste wetten bij cybercriminaliteit

Bewijzen vastleggen en verzamelen bij fraude is van belang voor eventuele civiele rechtszaken en/of strafvervolgingen. In het geval van computercriminaliteit is het van belang om de juiste wetten aan te kunnen halen nadat feiten zijn vastgesteld:

Relevante artikelen uit het Wetboek van strafrecht:

Artikel 138ab
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven: 
a. door het doorbreken van een beveiliging,
b. door een technische ingreep,
c. met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of
d. door het aannemen van een valse hoedanigheid.
2. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt of opneemt.
3. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk gepleegd door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, indien de dader vervolgens
a. met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maakt van verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk;
b. door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde.

Artikel 138b
Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een geautomatiseerd werk belemmert door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden.

Artikel 350a

1.Hij die opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, verandert, wist, onbruikbaar of ontoegankelijk maakt, dan wel andere gegevens daaraan toevoegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2.Hij die het feit, bedoeld in het eerste lid, pleegt na door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk te zijn binnengedrongen en daar ernstige schade met betrekking tot die gegevens veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3.Hij die opzettelijk en wederrechtelijk gegevens ter beschikking stelt of verspreidt die zijn bestemd om schade aan te richten in een geautomatiseerd werk, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
4.Niet strafbaar is degeen die het feit, bedoeld in het derde lid, pleegt met het oogmerk om schade als gevolg van deze gegevens te beperken.

Artikel 350b
1.Hij aan wiens schuld te wijten is dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, wederrechtelijk worden veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk gemaakt, dan wel dat andere gegevens daaraan worden toegevoegd, wordt, indien daardoor ernstige schade met betrekking tot die gegevens wordt veroorzaakt, gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.
2.Hij aan wiens schuld te wijten is dat gegevens wederrechtelijk ter beschikking gesteld of verspreid worden die zijn bestemd om schade aan te richten in een geautomatiseerd werk, wordt gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

Wilt u meer weten over de wetten welke van toepassing zijn op cybercrime en computer criminaliteit? Neem dan contact met ons op.