Detectivebureau voor de juiste verzameling van feiten

Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)20 8203693

Kingsfordweg 151 Amsterdam

020-8203693

Detectivebureau voor de juiste verzameling van feiten

Veel gestelde vragen bij detective onderzoek

Hieronder ziet u een aantal vragen die wij vaak krijgen

Antwoord: Het POB-nummer is een nummer wat wordt uitgegeven door het ministerie van justitie aan elk officieel onderzoeksbureau in Nederland. Aan de hand van dit POB-nummer kunt u dus controleren of een bedrijf BEVOEGD is om detective werkzaamheden te mogen verrichten. Er zijn ongeveer 300 bureaus actief in Nederland, verreweg de meesten zijn eenmanszaak. Veel detectivebureaus zijn mede vanwege de risico’s van het vak binnen een jaar weer verdwenen.

Antwoord: Het is uitsluitend toegestaan om opsporingswerk te doen als je bevoegdheid hebt volgens artikel 141 (politiediensten), artikel 142 (bijzonder opsporingsambtenaren) of als je beschikt over een POB-nummer EN een gele pas (persoonlijke vergunning). Andere mensen mogen dus nooit camera’s plaatsen, observaties uitvoeren of naspeuringen doen.

Antwoord: Alle medewerkers die over een gele pas beschikken, maar ook alle andere medewerkers van ons kantoor hebben hiervoor een uitgebreide screening ondergaan en zijn dus van onbesproken gedrag.

Antwoord: Alle detectives en medewerkers hebben geheimhouding VOOR HET LEVEN. Dus zelfs als iemand een andere baan heeft is hij/zij verplicht de geheimhouding in acht te nemen.

Antwoord: Traditioneel was de verstandhouding tussen politie en de particuliere branche niet goed. Dit kwam ook omdat er geen strikte regelgeving was voor detectives en er dus nogal wat gerommeld werd. Sinds 2004 is een opleiding, vakbekwaamheid en bedrijfs- en persoonlijke vergunning verplicht voor het uitoefenen van ons vak. Dit heeft een zeer positieve uitwerking op de branche tot gevolg gehad. De politie komt nu bij cybercrime onderzoeken soms weleens voor advies. Omgekeerd worden wij onder andere bij de uitgifte van de gele passen weer gecontroleerd door de politie, afdeling bijzondere wetten.

Antwoord: Veel van onze klanten adviseren wij naast dat wij opsporingswerk en onderzoek doen toch ook aangifte te doen bij de politie. In sommige gevallen bent u dat ook verplicht.

Antwoord: Zelf mag je eigenlijk nooit zomaar een camera plaatsen op openbare plaatsen of gericht op openbare plaatsen. Hier is tegenwoordig strikte wetgeving voor en je bent dus strafbaar als je je hier niet aan houdt. Wij mogen, mits we de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in ogenschouw houden, wel tijdelijk ergens een camera gebruiken.

Antwoord: Elk onderzoek bestaat uit drie delen. Een intake gesprek, onderzoekskosten en onderzoeksuren.

Het intake gesprek is meestal gratis. Daarna starten we als u wilt met het echte, betaalde, werk. Dit bestaat uit kosten en gewerkte uren. De kosten kunnen zijn; benzine kosten, kosten voor gebruik/huur van speciale apparatuur, kosten van een vliegticket als we in het buitenland onderzoek moeten doen of bijvoorbeeld de kosten voor gebruik van een speciale observatie auto. De kosten zijn dus per type en lengte van een onderzoek altijd anders. Bij aanvang van het onderzoek worden afspraken gemaakt over het onderzoeksbudget.  Zonder toestemming van U komt ‘meerwerk’  of overschrijding van het budget bij BSM BV niet voor. U weet dus altijd vooraf waar u aan toe bent.