Detectivebureau voor de juiste verzameling van feiten

Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)20 8203693

Kingsfordweg 151 Amsterdam

020-8203693

Detectivebureau voor de juiste verzameling van feiten

BSM DETECTIVES

Detective onderzoeken

BSM Business Security Management B.V. verricht nationale en internationale rechercheonderzoeken in opdracht van particulieren en bedrijven. BSM heeft hiervoor de juiste papieren: onze particuliere rechercheurs beschikken over de vereiste opleiding en diploma’s en daarbij beschikt BSM als erkend onderzoeksbureau over een vergunning van het Ministerie van Justitie, onder POB nummer 1104. Hierdoor kunnen de resultaten uit een onderzoek gebruikt worden als rechtsgeldig bewijsmateriaal tijdens een rechtszaak.
Er zijn veel verschillende soorten rechercheonderzoeken die BSM uitvoert, de belangrijkste daarvan worden hieronder kort toegelicht:

Fraude
Onder fraude vallen alle vormen van criminaliteit, zoals het opzettelijk niet leveren van goederen, maken van nepdocumenten, nep e-mails en nepwebsites maar ook veel andere vormen van fraude. Lees meer…

Diefstal
Een vorm van fraude, waarbij geld of goederen worden gestolen. BSM doet in dit geval tactisch of technisch onderzoek om de benodigde feiten te verzamelen. Lees meer…

Verhaalsonderzoek
Als u geld van iemadn tegoed heeft is kan een verhaalsonderzoek van belang zijn. Hiermee wordt nagegaan wat de beslagleggingsmogelijkheden zijn en voorkomt u onnodige juridische kosten. Lees meer…

Het opsporen van personen of goederen
Als u iemand of iets bent kwijtgeraakt kan BSM uitkomst bieden. Op basis van de beschikbare informatie en het soort onderzoek kan gratis een inschatting worden gemaakt van de kosten en de slagingskans, u bepaalt vervolgens of u het onderzoek laat uitvoeren. Lees meer…

Voor onderzoeken beschikt BSM over een brede kennis van zowel de praktische als theoretische kant van feitenverzameling, mede door onze nauwe samenwerking met advocaten en juristen. Veel van onze klanten hebben hiervan het voordeel ervaren, omdat een rechtszaak met onze waarheidsvinding, weergegeven in een helder rapport, sneller tot een goed einde kwam. Regelmatig ondersteunen we advocaten met het aandragen van feitenmateriaal, om op deze wijze het verhaal van de klant kracht bij te zetten. 

 

Specialime: cybercrime

Al vanaf de start van BSM in 2002 is cybercrime ons specialime. Juist door onze zeer goede kennis van computers, internet en digitale bronnen waar wij een aansluiting op hebben, kunnen we sommige van onze ‘gewone’  onderzoeken zoals een alimentatie onderzoek, soms bijna volledig oplossen met digitaal desk research. Groot voordeel hiervan is dat dit veel goedkoper voor u is dan die informatie verzamelen door bijvoorbeeld interviews of observaties. 

 Soorten cybercrime onderzoek die wij tot nu toe gedaan hebben zijn:

Cyberstalking onderzoek

Onderzoek naar nepwebwinkels

Andere vormen van internet oplichting

Vastleggen en rapporteren van digitale sporen (forensisch onderzoek)

 

 

Verder hebben wij op deze website een aantal gratis hulpmiddelen zoals opzoeken van uw eigen IP adres en de top 10 van zaken die u zelf op uw computer kunt doen.

 

Heeft u zelf vragen of hulp nodig? Neem contact met ons op en we helpen u graag.

GRATIS EERSTE ADVIES ​

Gratis Intake als u slachtoffer bent van Fraude, oplichting of diefstal

U bent slachtoffer van een mogelijk misdrijf of wilt iemand opsporen?

Wij hebben de kennis de mensen voor u klaar staan.

  • Binnen 24 uur aan tafel
  • Gratis intake 
  • Volledig gratis vooronderzoek
  • Geen kleine lettertjes

 

Voorwaarde:
Doorgaans zal de afspraak op kantoortijd binnen 24 uur kunnen worden gemaakt en plaats kunnen vinden. 

Afspraak - eerste gesprek

Vul onderstaande formulier met de gegevens in en daarna zullen we de gratis scan uitvoeren en u het rapport per e-mail toezenden..

GANG VAN ZAKEN BIJ EEN detective ONDERZOEk

Een privedetective inhuren, hoe gaat dat?

WET- EN REGELGEVING

Een rechercheonderzoek verloopt altijd volgens de regels en codes die zijn opgesteld in de wet en door de branche: de werkwijze van recherchediensten is wettelijk vastgelegd in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en houden ons aan de privacy gedragscode van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties. Uitgebreide informatie over de gedragscode en de branche kunt u hier vinden.

Een paar voorbeelden van punten uit deze wet- en regelgeving:

  • Onze privedetectives hebben wettelijk en voor het leven geheimhouding over de door u verstrekte informatie.
  • Wij doen alleen aan waarheidsvinding en zijn dus altijd objectief.
  • Wij hebben respect voor alle betrokkenen, bij een opsporing kunnen wij bijvoorbeeld alleen het adres aan de opdrachtgever overhandigen als de opgespoorde persoon daar toestemming voor geeft. (privacywetgeving)

HET VERLOOP VAN EEN DETECTIVEONDERZOEK

Intake
In het intakegesprek overleggen we uw situatie en bepalen we in overleg met u wat de gewenste acties zijn. Het gesprek kan telefonisch plaatsvinden of op afspraak op kantoor of op een andere locatie. In de meeste gevallen is de intake gratis, wanneer dit niet zo is hoort u dit van tevoren, kosten zijn nooit een verassing.

Vooronderzoek
Op basis van de door u verstrekte gegevens voeren wij een vooronderzoek uit. Hiermee wordt bepaald of een onderzoek wel noodzakelijk is en op welke manier het eventuele onderzoek uitgevoerd zal moeten worden. Daarnaast wordt ook de slagingskans van het rechercheonderzoek bepaald. Deze gegevens overhandigen wij u om op basis daarvan te bepalen of u een rechercheonderzoek wilt laten uitvoeren. In de meeste gevallen is een vooronderzoek gratis. Als dit niet zo is, laten wij dit van tevoren weten en beginnen wij pas met het vooronderzoek als u toestemming heeft gegeven om kosten te maken.

Getekende overeenkomst
Wij starten met het onderzoek op het moment dat wij een getekende opdrachtovereenkomst en een waarborg van u hebben ontvangen. Gedurende het onderzoek wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek. Meestal vinden er daarvoor een aantal tussentijdse gesprekken plaats, waarin soms ook gezamenlijk de vervolgacties worden bepaald.

Samenwerken met uw advocaat
BSM werkt vaak samen met advocaten van cliënten, omdat een advocaat het best weet welke feiten er nodig zijn om een zaak te winnen. Dit werkt heel efficiënt, omdat onze rechercheurs dan weten welke feiten nog verzameld moeten worden om een sluitend bewijs te vormen. Omgekeerd wordt BSM ook wel eens benaderd door advocaten om bepaalde feiten als bewijs te verzamelen.

Rapportage
In overleg met de opdrachtgever maken we tussentijdse rapportages om de voortgang en voorlopige resultaten naar u te communiceren. Natuurlijk levert BSM daarnaast ook een officieel rechtsgeldig rapport wanneer u dat nodig heeft voor eventuele vervolgstappen in bijvoorbeeld een rechtszaak. We bundelen in een dergelijke situatie de onderzoeksvraag, werkwijze en de geconstateerde feiten. BSM heeft een vergunning van het ministerie van Justitie, POB nummer 1104, zodat onze rapportages in de rechtszaal als wettig bewijsmateriaal worden geaccepteerd.

Wilt u bij BSM een detectiveonderzoek starten? Neem dan contact met ons op. Bij inbraak en sporenonderzoek kunt u ons het beste zo snel mogelijk bellen zodat wij u direct kunnen uitleggen wat u wel en wat u niet moet doen om sporen en bewijsmateriaal te behouden. Voor rechercheonderzoeken waar minder tijdsdruk op ligt kunt u telefonisch een afspraak maken voor een intakegesprek.