Detectivebureau voor de juiste verzameling van feiten

Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)20 8203693

Kingsfordweg 151 Amsterdam

020-8203693

Detectivebureau voor de juiste verzameling van feiten

BSM in stuurgroep Digitaal Rechercheur

Het ROC ASA te Utrecht is met veel media aandacht gestart met een nieuwe opleiding voor Digitaal Rechercheur.

Iedere opleiding in Nederland wordt vorm gegeven door ECABO (EConomisch en Administratief Beroeps Onderwijs). Voor het betrekkelijk jonge vakgebied van informatiebeveiliging en digitaal forensisch onderzoek was tot op heden geen officiele vanuit het Ministerie van Onderwijs erkende opleiding. Ongeveer twee jaar geleden is een initiatief onstaan en is er een stuurgroep opgericht om de nieuwe opleiding vorm te geven. De eerste stap in dit proces is het schrijven van het beroepscompetentie profiel Digitaal Rechercheur. Deze fase is inmiddels afgerond en de stukken zijn ter goedkeuring ingediend bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

BSM heeft een actieve rol door zitting in deze stuurgroep en haar kennis beschikbaar te stellen ten behoeven van deze nieuwe opleiding. Verder maakte deel uit van de stuurgroep: een aantal opleidings instituten, collega informatie beveiligingsbedrijven, politie en particuliere recherche bureau’s. BSM heeft samen met ROC’s, recherchebureau’s, de politie en andere specialisten voor informatiebeveiliging in de stuurgroep gezeten om het kwalificatieprofiel te ontwikkelen.

Digitaal Rechercheurs moeten computerfraude kunnen opsporen en systemen kunnen beschermen tegen virussen en hackers. Er is een toenemende vraag naar digitaal opsporingsonderzoek.