Detectivebureau voor de juiste verzameling van feiten

Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)20 8203693

Kingsfordweg 151 Amsterdam

020-8203693

Detectivebureau voor de juiste verzameling van feiten

Eerste veroordelingen door OPTA van Nederlandse bedrijven voor de verspreiding van SPAM

Ook boete voor weigering medewerking

Den Haag, 29 december 2005. Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft aan drie verzenders van spam in totaal 60 000 Euro aan boetes opgelegd. De overtreders verzonden tussen september 2004 en januari 2005 e-mailberichten waarin zij reclame maakten voor kantoorartikelen. Het gaat om de bedrijven Speko, Van Leerdam’s en Zmart. Daarbij is aan ook Speko een boete opgelegd voor het niet volledig meewerken aan het onderzoek van OPTA.

OPTA stelt vast dat de ondernemingen Speko en Van Leerdam’s verantwoordelijk zijn geweest voor een spamverzending met het onderwerp Bespaar op kantoorartikelen en ontvang mooie cadeaus. OPTA heeft Speko hiervoor een boete opgelegd van 17.500 Euro. Bovendien is aan Speko een boete van 5.000 Euro gegeven, omdat de onderneming niet volledig meewerkte bij een doorzoeking op locatie door medewerkers van het toezichtteam van OPTA.

De boete voor Van Leerdam’s bedraagt in totaal 27.500 Euro. Naast de bovengenoemde overtreding is deze onderneming samen met het bedrijf Zmart verantwoordelijk voor twee andere spamverzendingen, met de onderwerpen Aan de rand van uw budget? en Aanbiedingen voor u. Het college heeft Zmart een boete van 10.000 Euro opgelegd.

Speko is in het verleden, vóór de inwerkingtreding van het spamverbod, onder het pseudoniem “Akin Franks” verantwoordelijk geweest voor diverse verzendingen ongevraagde bulkmail. Bij het bepalen van de hoogte van de boetes is voor OPTA van belang geweest dat Speko en Zmart ervaren internetmarketingbedrijven zijn, die geacht mogen worden goed op de hoogte te zijn van de regelgeving omtrent spam.

Het verzenden van ongevraagde (reclame)e-mail aan privé-personen is sinds 19 mei 2004 verboden. De spammers maakten gebruik van een e-mailadressenlijst die ze hadden aangekocht. Deze lijst bevatte ook e-mailadressen van privé-personen. Artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (het “spamverbod”) schrijft voor dat verzenders toestemming moeten hebben van de ontvanger, voordat zij reclame per e-mail versturen. Ook moet uit de e-mail duidelijk blijken wat de identiteit van de verzender is en waar de ontvanger zich kan afmelden voor toekomstige e-mails.

bron: www.opta.nl